Vítejte na stránkách
        o cestování v České republice.

Národní parky a CHKO


CHKO Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena dne 5. března 1973. Nachází se v nadmořské výšce 350-1328. Rozloha 1160 km2 je rozdělena do 7 národních přírodních rezervací, 1 národní přírodní památky, 20 přírodních rezervací, 22 přírodních památek a národní přírodní rezervace Čantoria. Podnebí Beskyd je vzhledem k poloze spíše chladné. CHKO Beskydy byla vyhlášena z důvodu výjimečných přírodních hodnot, mezi které patří např. původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva atd. Jejím posláním je ochrana krajiny a přírodních zdrojů.

CHKO Jeseníky

Chráněná krajinná oblast Jeseníky o rozloze 744 km byla vyhlášena v roce 1969. CHKO leží převážně v Hrubém Jeseníku, zasahuje do oblastí Zlatohorské vrchoviny a Hanušovické vrchoviny. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat dochované přírodní hodnoty, zachovat krajinný ráz, který je typický vysokou lesnatostí a historickou strukturou osídlení. Jeseníky jsou chladnější oblastí, bohatou na srážky. Území je z velké části pokryto lesy, zejména smrčinami. Nejcennější lokalitou je Velká Kotlina v národní přírodní rezervaci Praděd.

CHKO Český ráj

CHKO Český ráj je nejstarším chráněným územím v České republice. Zahrnuje krajinu severovýchodních Čech, kde se nalézají známá pískovcová skalní města. Na mnoha místech v této oblasti vznikly vlivem snadné rozpustnosti pískovců prameny a bažiny. Polovinu území zabírají lesy, které však byly zásahem lidí hodně změněny. Nachází se zde také významné chráněné stromy a i zvířena této oblasti je zajímavá. Informační střediska CHKO jsou v provozu většinou od čtvrtka do neděle v období květen-září. Dozvíte se zde informace o chráněném území, pro ohlášené skupiny zajišťují průvodcovskou službu a přednášky.

NP Krkonoše

Krkonošský národní park leží v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem na ploše 385 km2 s ochranným pásmem o rozloze 162 km2. Byl založen v roce 1963. Nejvyšším vrcholem je Sněžka, která je se svými 1602 m zároveň nejvyšší horou ČR. Krkonoše jsou velmi starým pohořím, vznikly asi před 400 miliony lety. Můžete zde nalézt více jak 1300 druhů kvetoucích rostlin a více jak 240 druhů obratlovců. Krkonošský národní park je vítaným centrem relaxace i aktivního vyžití v letním i zimním období, patří mezi nejnavštěvovanější národní parky. Naleznete zde spoustu lyžařských, běžeckých i turistických tratí.

NP a CHKO Šumava

Oblast Šumavy byla vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí v prosinci roku 1963. Tehdy svou rozlohou 1 630 km2 patřila mezi největší CHKO. Po vyhlášení národního parku Šumava v březnu roku 1991 se její území zmenšilo na 1 003 km2. Mezi nejznámější národní přírodní rezervace v CHKO Šumava patří Boubínský prales, Bílá strž, Černé a Čertovo jezero. Z přírodních rezervací patří mezi nejvýznamnější Hamižná hora, Milešický prales. NP Šumava patří mezi největší NP nejen u nás, ale i v celé střední Evropě.

NP České Švýcarsko

Území Českého Švýcarska bylo 1. ledna 2000 vyhlášeno národním parkem a navazuje na národní park Saské Švýcarsko na německé straně. Množství turistických stezek, jedinečné přírodní lokality, stejně jako historicky cenná místa lákají do tohoto NP mnoho turistů. Předmětem ochrany tohoto parku jsou především četné skalní útvary a původní lesní ekosystémy, najdete zde vzácnou flóru i faunu, např. vydru nebo sokola. Mezi nejnavštěvovanější oblasti patří Děčínské a Jetřichovské stěny. Hlavním střediskem cestovního ruchu je pohraniční městečko Hřensko.

Vyhledávač památek v ČR.

Google

Reklama

Reklama